Service og vedlikehold av
hus og båt

F-Tek 


F-Tek
 utfører:
 • Vaktmesteroppdrag
 • Snekkeroppdrag
 • Trefelling
 • Service/vedlikehold av fritidsbåter og brygger
 • Utstyrsmontering
 • Tilstandskontroll på båt
 • Andre oppgaver på forespørsel

F-Tek er godkjent for arbeid i høyden og har sertifikat for varme arbeider.


Flyplass:
F-Tek
utfører tekniske oppgaver innen flyplasselektro
F-Tek har 20 års erfaring med flyplassbelysning og flyplasstekniske systemer:

 • Planlegging
 • Feilsøking/reparasjoner 
 • Forebyggende vedlikehold
 • Inspeksjoner/kontroller etter avtalt frekvens
 • Dokumentasjon av arbeidet

 
Tid for service eller konservering av båten?

  Feilsøking og reparasjon.        Installasjon av utstyr                     Vi kan hjelpe med service, olje- og filterbytte, remmer og impellerbytte.
  Tilstandskontroll                                              Vinterkonservering
                      Kontakt oss for å avtale tid.  Tlf. 957 94191