Service og vedlikehold av
hus og båt og brygger

 F-Tek  

F-Tek er et enktelpersonforetak som holder til i Melsomvik. Vi utfører forskjellige oppdrag og knytter til oss personell og ekspertise ved behov.  F-Tek har kvalitet og miljø som hovedfokus. 


F-Tek
 utfører:
  • Service/vedlikehold av fritidsbåter og brygger. 
  • Tilstandskontroll av fritidsbåter og brygger.
  • Vi samarbeider med godkjent dykkerfirma.
  • Utstyrsmontering i hus og båt.
  • Vaktmesteroppdrag
  • Snekkeroppdrag. Bytte av vinduer og dører, etterisolering, innvendig og utvendig kledning, gulv etc. Kjøkkenmontering
  • Trefelling. Felling og bortkjøring
  • Andre oppgaver på forespørsel

F-Tek er godkjent for arbeid i høyden og har sertifikat for varme arbeider.Flyplass:
F-Tek
utfører tekniske oppgaver innen flyplasselektro
F-Tek har 20 års erfaring med flyplassbelysning og flyplasstekniske systemer: 
 
Tid for oppussing?

Innvendig og utvendig snekkerarbeid. Gulv, vegger og tak. Bytte av vinduer og dører. Kjøkkenmontering

                      Kontakt oss for å avtale tid.  Tlf. 957 94191