Service og vedlikehold av
hus og båt og brygger

 F-Tek  

F-Tek er et enktelpersonforetak som holder til i Melsomvik. Vi utfører forskjellige oppdrag og knytter til oss personell og ekspertise ved behov.  F-Tek har kvalitet og miljø som hovedfokus. 


F-Tek
 utfører:
  • Service/vedlikehold av fritidsbåter og brygger. 
  • Tilstandskontroll av fritidsbåter og brygger.
  • Montering av bobleanlegg, vann og strøm på brygger
  • Vi samarbeider med godkjent dykkerfirma.
  • Utstyrsmontering i hus og båt.
  • Vaktmesteroppdrag
  • Snekkeroppdrag. Bytte av vinduer og dører, etterisolering, innvendig og utvendig kledning, gulv etc. Kjøkkenmontering
  • Trefelling. Felling og bortkjøring
  • Andre oppgaver på forespørsel

F-Tek er godkjent for arbeid i høyden og har sertifikat for varme arbeider.Flyplass:
F-Tek
utfører tekniske oppgaver innen flyplasselektro
F-Tek har 20 års erfaring med flyplassbelysning og flyplasstekniske systemer: 
 
Har du renset kjølesystemet på båtmotorene?

Hvis ikke, så er tiden inne for dette nå.
Varmevekslerne gror igjen etter noe tids bruk og forårsaker varmgang i motorene. Vi foretar rensing (tilbakespyling) av saltvannsiden av kjølesystemet med et
miljøvennlig middel som er spesielt utviklet til dette formålet. Dette koster under halvparten av å  demontere og "syrevaske" kjølerne på verksted og er like effektivt.
Dette kan også kombineres med frostsikring av motor(ene) i vinteropplag. ( Og olje/filterskifte)
I følge anbefaling fra Volvo Penta skal dette gjøres hvert 5. år eller hver 1200 timer.

                      Kontakt oss for nærmere avtale .  Tlf. 957 94191